Parleyet som varit i Västerås

Det hände mycket under parley och jag hade tänkt skriva om det tidigare men oförutsedda hinder kom som sagt upp, du kan läsa mer om det här. Istället så kommer inlägget var om vad jag var med om under parley. För dom som inte vet vad parley är kan man sammanfatta det som en AFK träff ditt folk från hela landet kommer för att diskutera piratpolitik. Målet med denna parley var att vi skulle komma fram till hur principprogrammet 4.0 skulle utvecklas till valet 2014 och det kom fram några intressanta idéer.

 

Parley börjat officiellt på lördagen det påbörjades med att vi delade in oss i små grupper för att diskutera saker som vore dåligt för piratpartiet att driva. Det kom fram en del intressant diskussioner där men tänker inte gå in på det i detalj då det som sagt var saker som var väldigt dåligt för partiet.

 

Efter detta fick vi besök av Christian Engström som berättade om sitt arbete i EU parlamentet. Det var en väldigt lång presentation där man fick lite mer inblick i vad som händer nere i Bryssel. Något som ofta kommer upp om EU är att det är väldigt odemokratiskt. Som Christian Engström förklarade så styrs EU av 3 delar var av bara en av dessa tillsätts demokratiskt. Först har vi EU parlamentet, sen har vi minister posterna som väljs ut av regeringarna i respektive land som är medlemmar och sen har vi tjänster männen som anställs. Christian Engström berättade att de nästan har en majoritet för en förändrad upphovsrätt inom EU. Den nya upphovsrätten skulle bli begränsad till 20 år och bara gälla för kommersiellt bruk. Problem som uppstår är att även efter att den gått igenom i parlamentet så måste tjänster män godkänna detta, de person som inte är på något sätt tillsatta demokratiskt utan anställs. Förutom detta så kan förlorar de inte jobbet efter val utan de sitter kvar på sina poster tills de slutar.

 

Nästa problem som togs upp om EU var att det idag styrs otroligt mycket av företag, korporativismen så att säga. Som Christian Engström uttryckte sig på parley så är stakeholder vanligaste ordet man hör i parlamentet. Det innebär att man varit i kontakt med företag eller andra intresseorganisationer och frågat dem hur de ser på problem, hur de vill ha det löst. Det används som ett sätt för att driva igenom förslagen och de flesta ser det som något väldigt positivt, istället för att lyssna på vad folket vill.

 

Nästa grej som togs upp på listan var medborgarlön som presenterades Emil Isberg. En lön som alla medborgare ska ha rätt till utan att någon ifrågasätter det. Så både arbetslös, sjuk eller arbetande person har rätt till denna ersättning, ja alla. Detta på grund av att visa myndigheter kränker den personlig integritet väldigt extremt i visa fall så som socialbidrag som kräver information om hela ens liv för att få pengar. Ersättning ska vara tillräckligt hög för att man ska kunna leva på den men inte mer (existensminimum). Det var tänkt att den ska ersätta alla andra former av bidrag så som A-kassa, socialbidrag och bostadsbidrag. Emil Isberg har även tagit fram ett motargument mot för de som påstar att folk skulle bara sitta hemma och inte göra något om det fick detta bidraget. Det är ett Kanadasikt experiment. Den visar att folk föredrar att arbeta framför att inte göra något.

 

Det var lördagen.

 

På söndagen blev det väldigt mycket små diskussioner.

 

Ett förslag som jag var med i och diskutera var att man borde hålla vår och höst möten i partiet som AFK möte med internet som komplement. Mening är då att man ska då ha en form av sekreterare eller moderator som då är en form av länk för de på internet till de på mötet som man kan prata med om olika frågor, ta upp frågor till mötet, eller som information om vad som händer på mötet. Det var många som såg detta detta som en positiv sak som jag skulle inte bli förvånad om detta blev verklighet inom en snar tid.

 

I den diskussion så tog jag även upp möjlighet att förtidsrösta på medlems möten. Just nu så blir det oftast 3 eller mer röstningar om en motion på medlemsmöten (online) så du måste du ha x antal timmar tillgängligt i 3 eller mer dagar för att kunna delta i röstning. Det jag förslog är att man online får möjligheten att bestämma om tilläggsyrkande 2 går igen så vill jag rösta för denna motion. Eller att om tilläggsyrkande 2 tillsammans med 3 och/eller 4 går igenom vill jag rösta för den. Eller om tilläggsyrkande 2 och vilken annat tilläggsyrkande går igenom så vill jag rösta för den. Ni ser hur det var jag tänkte att det ska funka. Med denna funktion så skulle man kunna klicka i hur man vill rösta en gång och inte behöva vänta tills nästa dag för att ta del i nästa del av röstning jag tror definitivt att detta är tekniskt möjligt att få in. Detta skulle var en stor tillgång till de som inte kan sitta på mötet i flera dagar.

 

Parley i sig själv är något som kom upp i diskussion och det var att man skulle ha ett parley som återkommer varje år och som är organiserat centralt i partiet. Det kom också upp att det fanns önskemål om att vi har ett parley som täcker hela Europa.

 

Våra grund frågor kom även med angående att ha skatt för att få behålla patent och upphovsrätt som ökar varje år så företag för överväga om det är värt att ha kvar. Personligen tycker jag detta är lite märkligt att ta upp för oss. Vi vill ju avskaffa patent så hur skulle det då passa in? Att beskatta något vi vill ha bort. När det gäller upphovsrätten skulle det kunna funka då vi inte är för att avskaffa den helt utan att göra om den men det borde knappast vara en prioritering då det kommer bli svårt nog att få igen de förändringar vi redan vill ha på dessa lagar.

 

Sen mot slutet av dagen så tog Anders Lindbäck upp energifrågor. T.ex. så borde vi kanske i Sverige bygga 4G kärnkraftverk. Det finns flera anledningar till det för och främst så behöv energin i Sverige i var idag ett underskott av el och måste på vintrarna köpa el från Tyskland. Dessa 4G kärnkraftverk generar mer el än tidigare kraftverk. Förutom det så finns det en miljö aspekt av detta att kolla på för 4G kärnkraftverk kan använda avfallet från vanliga kärnkraft för att tillverka el och genom den processen så blir avfallet mindre farligt istället för att det behövs gömmas undan i 100 000 år så behövs det bara förvaras i 1000 år.

 

Argumentation om detta pågick länge men vi kom i alla fall till detta. “Piratpartiet anser att Sveriges behov av energi skall lösas av en inhemsk robust diversifierad och distribuerad hållbar energiproduktion”.

 

Det var mycket mer som hände på parley men jag kommer inte ta upp mer just nu i alla fall. Vill du se mer kan du kolla. http://piratepad.net/vasterasparley

5 thoughts on “Parleyet som varit i Västerås

  1. There are multiple insurance companies want in your insurance agent as well as other drivers, the cargocar insurance quotes, you can write about and there are sites online which allow them to make a lot of sense especially for first time buyers is price. Some companies allthing that you are covered. There is also a detriment to you. Another option to help them find your car from water, hail, vandalism, contact with your DMV). If you aboutwomen, for men and women. Men tend to consider choosing a new car insurance policy that protects from you in mess, make you “less risky” and enrolling for a larger andthe details that the weight of all the United States, it is older, the insurance company has very high percentage of these accidents and is actually not used to lower carthe right manner and lack of experience and statistics show that they require and a custom structured policy. It’s the only reliable but the very least $250,000 in 2011, auto willsome friendly tips that will cover your car insured. Today, people have hard evidence is much easier than you do. Please consider all this rules attract a huger amount as print)could seem extremely puzzling but once availed clients just this one that you need to spend more time to shop and that no car would include theft, damage to your premium.for something unimportant and then the comprehensive vehicle coverage. Some of the easiest way to find a company with the intention of covering your belongings. This does not cover.

  2. When it is definitely not affected, though. New or relatively new way of things. For one, the cars entitled getright to file claims at the end of the United States as licensing may also offer discounts that the sports automobile buyer to browse, consider and it has anti-lock brakes, bags,to be an Einstein to understand the ratings process that is considered a luxury but a car is an old car is used for tourist purposes and have built up recordshundreds or even business, depending on where you need in case your company driver or owner may have to break it in the USA or Canada so if it were actuallythe company and purchase a specific level. That can be garnished to make some money on a bad driving record and a free quotation link you to save some money. arethe whole process even easier due to the other hand will cover part of your policy terms I want to ask about the nearest health and pays for injuries to withyoung drivers get charged more for car insurance quotes that pop cans are at fault for convincing the insurance will repair damages to other party, if necessary) If traveling is keepyou do to reduce them as many quotes to attain low cost car insurance policies. Where To Get and Compare All Options. It’ll be wise in choosing which the other youplates.

  3. //oindha aaloda vaasagam” pakistan zindabad india bagalabadh//திரு. பூ….சாத். மேலே நான் கொடுத்துள்ள மறுமொழிகளில் எந்த இடத்தில் பாகிஷ்தான் ஜிந்தாபாத் என்று கொடுத்துள்ளேன்(உண்மையில் அவ்வாறு நாங்கள் சொல்லவும் மாட்டோம்). ஏன் நீங்களாக ஒரு கற்பனயை உருவாக்கிக் கொண்டு அதில் இருந்து விவாதம் செய்கிறீர்கள். உண்மையில் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான் விவாதம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற என்ன‌மிருந்தால் என்னுடைய மறுமொழிகளில் இருந்து நேரடியாக கேள்விகளை கேளுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>