Varningens ord till medlemsmötet

Just nu ligger det en motionen på höstmötet om informationsfrihet dock finns det två yrkande i den som handlar om precis det omvända P04-Y08 och P04-Y01. Båda dessa yrkanden innebär att vi ställer oss mot att man sprider militära hemligheter. Genom att godkänna detta yrkande så innebär det att vi ställer oss mot wikileak och vad de håller på med. Piratpartiet borde verkligen ägna sig åt att censurera nätet eller motverka att krigsbrott kommer till allmänhetens vetskap.

 

Rösta avslag på dessa yrkande om ni inte vill att partiet ska göra en u-sväng i sin politik.

2 thoughts on “Varningens ord till medlemsmötet

  1. Nu beror det förståss på vad som menas med militära hemligheter. Jag skulle snarare vilja se ett tydligt och snävt regelverk för vad som får hemligstämplas och framförallt hur länge materialet får hållas hemligt.

    Att t.ex läcka information om pågående eller planerade operationer i ett krig bör vara straffbart men informationen bör göras tillgänglig (undantaget personuppgifter för inblandade) så fort som möjligt. (I princip bör det aldrig vara tillåtet att hemlighålla information om vad militären har gjort, enbart vad de planerar att göra)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>