Röstning om att bryta mot stadgar

Distrikt kongress pågår just nu och det är val till ordförande så kommer fråga upp att bryta mot stadgarna för att välja en ordförande som bor utanför distrikt. Självklart blir det oavgjort och frågan kommer upp hur vi ska göra. Stadgarna säger att man ska lotta frågan res om att bryta stadgarna igen med en ny röstning men det slås ner och lottning leder till nej.

Så det kan gå ibland.

2 thoughts on “Röstning om att bryta mot stadgar

  1. Se5 glad du gf6r mig. Avundas dig din ff6rme5ga att skriva se5 att jag som le4sare kan se det kosmkia i det som jag nog annars tar alltff6r allvarligt. “Livet e4r en tragedi ff6r den som ke4nner och en komedi ff6r den som te4nker”, har en drygt 300 e5r gammal man sagt. Och vem vill inte re4knas till de som te4nker?;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>