Feminism kontrat jämställdhet

Jag kom att tänka på något när jag pratade med Christian Engström och resten av sällskapet vid middagen i för kurs helgen igår. Jag kände att jag måste skiva något om det och jag vet att vissa människor kommer att bli upprörda men jag känner ändå att jag måste skriva denna texten.

 

För dem som inte var på plats i Västerås så handlade diskussionen under middagen om Christian och Amelia skulle rösta ja, blank eller nej för köns kvotering till bolags styrelser i EU. Detta blev det en lång diskussion om, in på idag. Jag hoppas att Christian röstar blank tills att partiet har ett ställningstagande i detta då det är en kontroversiell fråga som han (och Amilia) inte bör avgör på egen hand för hela partiet.

 

Men detta är inte vad denna posten handlar utan enbart backgrunden. Det jag vill ta tag i är just feminism hur den används och hur den används fel ibland. Fel sätt att använda den är just kvotering och det visar när feminism slår helt fel. Jämställdhet uppnår man genom att gör samhället jämställd inte introducerar mer ojämlikhet, särskilt inte genom lag. Låt mig då förklara varför det är fel (diskriminerande) att tvinga folk anställa folk av ett vis kön. Du har person A som är man han är mest kompetent för styrelsejobbet på detta bolag sen har du person B, hon är ganska kompetent och skulle förmodligen få jobbet om person A inte hade ansökt. Men nu råkar det vara så denna styrelsen har bara 1 kvinna av 9 platser så enligt lag är de tvingade att anställa person B. Då får du två effekter för det första kommer person A känna sig frustrerad för han har inte fått jobbet bara på grund av att han råkar vara man. Är man för jämställdhet är detta helt oacceptabelt. Nästa effekt är att person B kommer förmodligen undra om hon verkligen ska ha jobbet eller om rekryteraren bara anställde henne som en bordspress för att han var tvungen av lag.

 

Ok så då har vi tagit vad som är fel med bilden av kvotering just nu. Då vill jag att vi kollar på vad problemet blir om många år. Ja för att lag stiftas för att existera en lång tid. Vi ser hela tiden att antalet kvinnor i styrelsebolag ökar så det rör sig i rätt riktning. Då har vi problemet att nu är det fler kvinnor än män på bolags styrelsejobben (totalt alltså). Så förutom att män (som nu hamnat i underlägga) måste konkurrera mot kvinnor som oftast har mer kompetens (så långt är det bra och rättvist). Så måste de också strida mot en lag som ser till att jobben hamnar i fördel för kvinnor (nu är det inte ok).

 

Det jag vill få sagt är att om man ska få ett jämställt samhälle ska man inte introducera spärra för att diskriminera folk, även om de var tänka med de bästa av avsikter. I just fallet med kvotering så är den bästa lösningen att inte lägga sig i politiskt. Det rör sig åt rätt håll redan men det tar tid som allt annat. Det dyker inte upp kvinnor för dessa styrelsejobb på 5 min utan tar oftast en hel generation. Eftersom först måste dessa kvinnor utbilda sig upp till högskolan. Check där finns massor med kvinnor på högskolan, Sen måste dessa kvinnor jobba 30-40 år innan de blir aktuella för dessa jobb och det är där vi är nu, det finns helt enkelt inte kvinnor att ta platserna där ligger problemet ingen annanstans.

2 thoughts on “Feminism kontrat jämställdhet

  1. I det fall att piratpartiet inte tagit ställning i en fråga så kommer piratpartiet MEPar att rösta i enlighet med gröna gruppens rekommendation.

    Då gröna gruppen är för kvotering av kvinnor i styrelser så kommer därmed Christian och Amelia att rösta ja till denna kvotering.

    När det gäller själva frågan om kvotering så gör det könsneutral. Exempelvis vid antagning till högskolor – där positiv särbehandling fanns en gång i tiden – så blev unga kvinnor inte antagna till kurser trots att de var lika kompetenta som de unga män som antogs. Männen hade kvoterats in pga positiv särbehandling.

    De unga kvinnorna stämde universitetet och fick rätt och sedan dessa är den positiva särbehandlingen borttagen inom högskoleväsendet.

Leave a Reply to Anders S Lindbäck Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>