Höstmöte 2013

Classic Autumn Leaves Wallp TLG

Så det börjar närma sig höst möte igen. Därför vill jag också informera om en motion som jag lagt 2 gånger innan och som nästan passerat som befall. Jag tänker inte ge upp den motion för som vårat ställningstagande ser ut just nu så strider det med allt vad piratrörelsen står för och varför den skapades. Vi har länge hyllat organisation och personer som avslöjat vad myndigheter hållit på med för fulheter i hemlighet och särskilt militären då. Det finns flera kända exempel på detta. Wikileak, Bradley Manning och Edward Snowden. Ändå så har vi antagit ställningstagandet att personer som sprider sådan här information ska straffas. Jag skriver om beslut P04-Y01 på höstmötet år 2012 som lyder så här.

 

”I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter.”

 

Det är just de sista orden som är intressant, militära hemligheter. Detta går direkt i mot vad piratpartiet har försökt förmedla genom sin politik och jag anser att det är oacceptabelt. Vi kan inte gå till val och säga att vi vill ha ett transparent samhälle men samtidigt tycka att avslöjanden om civila som blir dödade för nöjes skulle i länder under krig är fel. Det är motsägelsefullt och fungerar inte, vi behöver inte fler partier som håller på att hycklar med sin politik och vi bör ta och fixa detta innan valet 2014. När människor inte har insyn i sina egna myndigheter så frodas korruption och maktmissbruk som ogräs det är därför otroligt viktigt att vi får veta när någon missbrukar dessa befogenheter. Så snäll ta och rösta bifall och om du vill att motionen ska gå igenom prata med piraterna runt om dig och övertyga dem om att rösta bifall så att vi kan få bort denna skam fläck från piratpartiet.

 

Detta är förslaget till ändring jag kommer lägga på höstmötet.

”I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter och dokumenterade sexuella övergrepp på barn.”

 

Jag har gjort en ändring från tidigare gånger och det är att jag tagit bort innehav som det påpekades innan på tidigare möten så är det skillnad på inneha och sprida och självklart har jag tagit bort militära hemligheter.

 

Ok nu tänkte jag gå igenom lite olika argument som kom upp tidigare och varför de har fel.

 

Argument: Soldaternas personliga integritet måste också skyddas.

Svar: Det finns ett stort logiskt fel i detta argumentet för att vara soldat är ett yrke alltså handlar det inte om personlig integritet på samma sätt som att du inte inkräktar på någons personliga integritet när du läser i offentliga dokument vad en advokat har sagt under en rättegång. Dessutom skulle det finnas personlig integritet som måste skyddas i dokumenten eller vad som nu sprid så finns fortfarande det med med i motionen ”synnerligen starka integritets”.

 

Argument:Det går inte att skydda landet om denna information kommer ut.

Svar:Låt mig börja med varför detta är fel. Alla som håller på med strategi vet att planer och information läcker så är det bara det har funnits spioner så gott som det funnits krig. Det är inte direkt en nyhet för dem som planerar försvar eller anfall. Att hemlighålla information är inte den primära faktor i ett försvar, det är att faktiskt har trupper som kan försvara vid ett anfall. Att fienden inte har information eller felaktig information (vilket förmodligen blir lättare efter denna motion) är bara ett taktiskt övertag. Men inget som avgör slag där är det en hel rad med faktorer som påverkar.

 

Argument: Om all militär information är tillgänglig så kan fienden lätt döda svenska medborgare.

Svar:Detta är ett felaktig antagen från början. Jag har aldrig hävdat att vi ska göra militär information offentlig utan bara ändra så att det inte är straffbart att sprida information. Denna skillnaden är ganska viktig. Militär kan fortsätta att försöka hålla information hemlig och bör göra det. Men om maktmissbruk förekommer så får man hoppas att det finns en person med samvete införa som informerar världen om vad som pågår. Det är en balans gång mellan total transparens och ingen transparens alls i systemet.

 

EU-Valet

Jag vill också offentligt gå ut med att jag kommer kandidera till EU valet.

Om mig

Jag är en teknik insatt ungdom som har växt upp med fildelning och har sätt fördelarna med det. Så att vara piratpartist var självklart för mig. Jag har högskoleutbildning inom systemvetenskap vilket ligger nära till mitt intresse. Jag har varit aktiv sen 2010 i piratpartiet och har redan erfarenhet från en valkampanj när jag kandidera till lokalvalen i Västmanland/Västerås.

Varför kandidera jag?

Jag kandiderar för att jag tror att jag kan göra ett bra jobb i EU-parlamentet. Jag har nu i 5 år hört om vad som händer i EU och det kommer det ena dumma förslaget efter det andra från EU. Detta är något som måste åtgärdas. Det är en svår utmaning att ta tag i men jag kommer inte ge mig så långt. Till att börja med så måste upphovsrätten fixas. Många av de idiotiska förslagen och lagarna som kommer från EU är sammankopplat med den dysfunktionella upphovsrätten. Kan man komma åt den och fixa den så kommer det inte längre finnas något privat intresse från upphovsrätts industrin att pressa dessa lagar för man har underminerat deras möjligheter att gå efter fildelare. De kommer självklart inte ge sig men kan man få till en förändring av upphovsrätten tvingar man dem från offensive till en defensiv position och det blir så mycket lättare att stoppa dem då och utan att oskyldig människor åker på miljon skadestånd.

Vad tycker jag

Jag är pirat i grunden men jag vill inte göra en hemlighet av att jag ligger mot den liberala sidan i partiet. Så när det kommer frågor som inte direkt kan regleras till våra 3 grundpelare så ser jag oftast efter den liberal lösning på det. Det finns tyvärr inga liberala partier i Sverige som är representerade i EU eller Riksdagen. (Sorry FP röstar man för FRA och DLD så är man inte liberal) Jag tror att piratpartiet skulle göra sig utmärkt i denna rollen då vi redan har en väldigt liberal politik. Vi måste locka mer väljare om vi ska få behålla våra platser i EU och väljargruppen som anser sig liberala är ett utmärkt mål för piratpartiet anser jag en stor väljargrupp som inte representeras alls.

Om du tycker att jag skulle bli en bra kandidat på listan så skicka ett email till valberedningen@piratpartiet.se och rekommendera mig till dem.

7 thoughts on “Höstmöte 2013

 1. Du har en poäng angående militära hemligheter. Desinformation och brus är i allmänhet bättre sätt att skydda.

  Och de enda meningsfulla militära hemligheter Sverige har nu är inte ens svenska, utan andras. Så straff för spridning är nog något som finns i avtal Sverige ingått.

  Men situationen kan ändra sig i framtiden. Jag är därför inte 100% övertygad. Möjligen skulle man kunna tänka sig någon formulering om “i dagsläget” eller dylikt för att just hålla öppet för att saker och ting kan komma i annat läge längre fram?

  • Det är just av politik är förändring av samhället när förhållanden ändras. Så skulle det bli releveant att ändra så kommer det nog upp på dagordningen.

 2. Några reflektioner.

  Säg inte “transparent samhälle” när du snarare menar nåt i stil med “transparent maktapparat”, du undviker en del missförstånd på det viset.

  Problemet med formuleringen “militära hemligheter” kan rättas till med en definition om vad som får hemlighållas av militären och i vilka situationer. Alltså någon formulering som hindrar att det går inflation i hemligstämplandet såsom det skett i USA under de senaste 20 åren. Dessutom någon form av “fail safe” formulering grundat i “samhällets intresse” när regeln fallerar, vilket vi iofs. redan har exempel på i annan lagstiftning när publicister kan hävda allmänintresse för sådant som annars hade inneburit straffbar kränkning att publicera.

  I USA har det ju redan gått så långt att uppemot 1 miljon människor har access till säkerhetsklassat material, för att överhuvudtaget kunna utföra sitt jobb. Att kalla sådant för hemligheter är bara absurt, inte ens de flesta tidningar runt om i världen har så många läsare. Att ge 1 miljon människor access är snarare en definition av publikation. Grundfelet här är inte hur många som har access, felet ligger i ett ohämmat hemligstämplande som i sin tur ofta har sin grund i makfullkomlighet, ljuskygg verksamhet och beslutsfattare som inte vill ta ansvar för sina handlingar. Någonting har fallerat kapitalt i USAs maktdelning när det kunna gå som det gjort. Grunden ligger troligen i Eisenhowers varning om det industri-militära komplexet.

  Grunden kring det du önskar ligger i tryck, press och yttrandefrihet, när man redan står på den grunden så blir frasen “.. ska information i normalfallet alltid vara fri att sprida” att sparka in en öppen dörr. Det är alltså begränsningarna som införts i de redan befintliga friheterna som måste attackeras, inte försöka inrätta någon ny frihet eftersom den redan finns där i grunden.

  • Noterat om transparent samhälle.

   Angånde att sparka in öppna dörrar håller jag inte alls med. För det första handlar detta om ställningstaganden som inte stämmer överens med våra principer internt i piratpartiet. Detta är dessutom ställningstagende om vad vi tycker inte hur man ska ändra på saker så när man väl kommer ner till att fixca lagarna är det två olika sätt att lösa problem och det kan visa sig att ett av dem är bättre än det andra.

 3. Jag tycker att man bör vara lite försiktig att tillåta att *all* information sprids. Istället tycker jag att man som grundprincip bör utgå ifrån följande punkter:

  1. Det finns två typer av information; publik, och privat.
  2. Den enda som har rätt att göra privat information publik är den eller de personer som har skapat informationen.
  3. Att göra privat information publikt utan att ha rätten till det är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och bör behandlas därefter.
  4. Information som har blivit publik skall alltid vara laglig att inneha och ta del av, även när informationen i fråga blivit olovligen publicerad.
  5. Bedöms informationen vara särskilt känslig skall otillbörligt spridande av sådan information straffas.
  6. Om informationens natur har ett stort värde för samhället (ex. avslöjar oegentligheter på en fabrik), så exkluderas dock den som sprider denna information från straff.

  Jag är då inte en advokat, så mina formuleringar har säkert både tre och fem kryphål, men jag tror att andemeningen är klar; privat information är privat tills den görs publik, och otillåtet publicerande måste vara straffbart – utom i det fall då informationen avslöjar hemligheter som allmänheten bör ha kännedom om.

  • Nu har du problemet med vad är publik information och vad är privat information? Är det privat information att jag läser en bok ska man straffas om man sprider denna information? Om jag hittar på något med flera kompis är det privat information som inte får spridas utanför denna krets? Det jag försöker punktera att publikt och privat information kan vara ganska diffust.

   • Publik och privat information kan ha grå områden, ja. Samtidigt gynnas ingen av att det är lagligt att sprida ex. nakenbilder på ens ex-flickvän, eller läcka ut ofärdiga kopior av en bok – något man kan hävda är lagligt genom att hävda att all information är fri att sprida.

    I grund och botten är det hela dock väldigt enkelt – publik information blir publik om den någon gång – även om det skett olovligt – gjorts tillgänglig till “allmänheten”. Man kan inte göra publik information privat – väl publicerat finns det därute. Exakta gränsdragningar blir såklart svåra att göra, men det kommer bli upp till domstolarna att göra de exakta gränsdragningarna.

Leave a Reply to Per "wertigon" Ekström Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>