Vad har gått snett med Piratpartiet sen 2009?

Förord

Det har gått ett antal veckor sedan valet men detta är något som måste få ta sin tid. Jag känner att jag behövt tiden att bearbeta valet och fundera lite djupare på hur vi skulle kunna gjort saker bättre. Texten blev lite längre än vad jag först tänkt mig men läs igenom allt, det kommer att vara värt det.

Bakgrund

Detta är en fråga vi måste ställa oss. Visst vi kan skylla på väljarna, media eller något annat men det är mycket mer konstruktivt att analysera vad vi gjort fel sedan 2009. För att fallet är att vi gjorde saker rätt då som vi inte lyckats få till sen dess. År 2009 var frågan om när fildelningen var ny, det var även då som den fick oss att synas i media. Piratpartiet var också mer intressanta för de olika förespråkande synpunkter; att det är okej att sno från Hollywood och skrivbolag, som folk såg det innan vi informerade dem om hur det verkligen låg till. Men detta blev också lite utav våran nedgång, eftersom fildelningen inte blev kontroversiell, utan när vi hade fått med oss hela folket på det var det inte lika intressant att skriva om oss.

Hur vi syns och hörs

Vi måste komma ihåg att nyhetsmedian är vägen in i val. Men tidningar har inte samma intresse. Tidningarna är intresserad av vinst och det får de genom att folk läser artiklarna.  Folk vill läsa om nya chockande saker inte om samma sak i 5 år i sträck. Detta är varför det dyker upp nya utmanare varje val och varför de försvinner är för att de inte kommer med ny politik som chockar. Piratpartiet var kaxiga 2009 men på något sätt har det försvunnit ur partiet sedan dess. Vi hade möjlighet under 2014 men vi utnyttjade inte detta tillräckligt. Ta t.ex. frågan om avkriminalisering av narkotika. Den här frågan hade kunnat gett oss massor med utrymme om vi tagit tillfället. Vi skulle kontaktat varenda tidning och sagt att vi vill se knark öppet på gatorna. Vi hade då fått en möjlighet att förklara våran politik. Vi hade säkert fått mycket motstånd i media, men det behöver inte vara någon dålig sak. Media och de andra partierna medger då att vi existerar, vilket skulle leda till fler röster. Alla kommer inte rösta på oss då, men folk kommer att se oss och vi kommer att få fler röster kanske då till och med tillräckligt för att komma in i riksdagen. Det finns en stor efterfrågan bland väljarna på förändring, Den finns en stör efterfrågan bland väljarna på förändring och att komma bort från denna stela politik vi har idag men Piratpartiet är för rädda för att ta upp rollen och på riktigt försöka ta sig in. Vi har länge sagt att massmedia inte spelar en större roll, internet är allt som betyder något, tidningarna är gamla och försvinner snart. Det kan vara sant till en viss grad, men faktumet är att media har en enorm makt över politiken, vare sig det är 2009 eller 2014. Istället för att förneka verkligheten borde vi spela med de kort som finns tillgängliga för oss.

Vi har två utmärkta exempel på det, det senaste valet SD och F!. Båda syntes i media med extrema åsikter vilket gav dem obegränsat med utrymme. Nu kom inte F! in i riksdagen men de var nära på att göra det, vilket visar klart på hur effektiv den strategin är. Politiskt korrekt är en strategi man kan tillämpa när man suttit ett tag och har en lojal väljarkår. Då handlar det alltså mer om att agera defensivt för att behålla sin plats. Men Piratpartiet har inga platser, så vi har inget att förlora på att spela offensivt och genom den strategi vi måste tillämpa om vi ska ta oss in.

Väljargrupp

Något som vi missade helt är att fokuseringen på vår väljargrupp. Våran styrka är att vi varken befinner oss på högra eller vänstra sidan, så här skulle vi verkligen kunna ta del av denna egenskap, speciellt i våran ekonomiska politik. Vår väljargrupp är unga män som är teknikintresserade, så våran politik borde reflektera detta ekonomiskt. Istället för att snacka om skattesänkningar eller inte, bidrag eller inte, så borde vi snacka om sänkt moms på teknikprodukter och tjänster som tjänar mer pengar till fler utbildningar som fokuserar på IT. Vi borde fokusera på att underlätta för unga personer att ta sig in på arbetsmarknaden genom att till exempel avskaffa sist in först ut regeln. Vi borde fokusera på bidrag till arbetsgivare som anställer personer under 25 år.
Sen kommer alltid frågan upp om hur man ska finansiera detta, då ska vi alltså ta från de personer som har minst stöd. Till exempel föräldrar som har sänkt barnbidrag, lägre ersättning för att vabba, kortare föräldraledighet. Vi bör dock inte prata om negativa saker om vi inte måste. Fokuset ska ligga på vart pengarna ska spenderas och inte vart de dras åt eller vart de ska dras åt. Detta är bara exempel för den inriktning partiet borde ta, det är möjligt att vissa av exemplen inte skulle vara något vidare att införa. Exemplen är inte viktiga men däremot är fokuset det.

Sen vill jag prata lite om HBTQ som vi drivit, det är inget fel med den ur politisk synvinkel, men däremot ur kampanjmässig synpunkt är det katastrof. Vi måste lära oss att skilja på mellan kampanj och beslutsfattande, för att de är väldigt olika. Kampanjen ska handla om vad som drar röster och inte hur samhället borde se ut om dessa två inte överlappar förstås, vilket alltid är trevligt. Min poäng är att mellan 5% och 10% är HBTQ (källa: http://www.rfsl.se/?p=414) och 7,5% jobbar med IT utav de som är röstberättigade (källa: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/yrken/index.asp http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0104/2014A01/RI_tab1.xls). Det är 0,75% som är potentiella väljare för oss och direkt berörs av HBTQ frågor. I det stora hela gör det inte så stor skillnad, men visst ligger man nära gränsen kan det göra skillnad och på det är det redan stor konkurrens bland dessa väljare. Att ha ett reklamblad om det här ämnet kan vara lite mycket men på en okej nivå. Att ha fler är slöseri med kampanjpengar, för att det räcker med att vara på pride och prata om dessa frågor med folk som har ett intresse utav dessa. Kampanjer måste fokusera så att partiet får ut så mycket utav dess resurser som möjligt.

Slutord

Mitt budskap är detta om vi ska ha en chans överhuvudtaget 2018. Vi måste släppa idén om att vara politiskt korrekt (PK). (Snackar inte om SD:s version av PK). Utan vi måste våga uppröra folk, vi måste våga komma med kontroversiella förslag och vi måste också våga synas i media även med negativ vinkling. Det är det enda sättet vi någonsin kommer att ta oss in.