Varningens ord till medlemsmötet

Just nu ligger det en motionen på höstmötet om informationsfrihet dock finns det två yrkande i den som handlar om precis det omvända P04-Y08 och P04-Y01. Båda dessa yrkanden innebär att vi ställer oss mot att man sprider militära hemligheter. Genom att godkänna detta yrkande så innebär det att vi ställer oss mot wikileak och vad de håller på med. Piratpartiet borde verkligen ägna sig åt att censurera nätet eller motverka att krigsbrott kommer till allmänhetens vetskap.

 

Rösta avslag på dessa yrkande om ni inte vill att partiet ska göra en u-sväng i sin politik.

EU på gång med ännu ett tokigt förslag

Jag vet inte hur många gånger jag hör om diverse tokiga förslag från EU och nu är det tid för det igen. Nordichardware skriver om hur EU planerar att reglera hur mycket el ett grafikkort får använda. Detta är idiotiskt på så många sätt.

Facepalm

 

Vi kan väl börja med att detta är totalt verkningslöst om man värnar om miljön. En dator släpper inte ut ens i närheten av så mycket koldioxid som en bil eller varför inte nämna stålindustrin som är ännu värre än bilarna. Det är bara ett få antal användare som dessutom använder dessa komponenter i sina dator så effekten blir väldigt liten. En sak till som jag måste nämna och det är att energi som dessa kort använder generar värme som inte behöver komma från t.ex. element istället så energi återanvänds.

 

Så ur miljö perspektiv är detta helt bortkastat med tid.

 

Låt mig se vad finns det mer för problem med detta förslaget. Energiförbrukningen innebär en kostnad för kunder så det ligger i både kunderna och företagens intressen att sänka förbrukningen av el vilket också sker aktivt. Det behövs ej en reglering marknaden klarar av detta helt fint själv. Att sätta orimliga krav leder ingen vart.

 

I slutänden så är det bara dedikerade person som använder dessa komponenter så detta kommer bara lede till en sak, folk kommer beställa eller åka utomlands (utanför EU) och köpa dessa komponenter. Så vad har vi uppnått jo vi har gjort det svårare att tjäna pengar på komponentförsäljning/tillverkning, vi har gjort livet jobbigare för vanliga Svensson och vi har potentiellt skapat en svart marknad, Lyckat!

 

Detta förslag kan förklaras med ett ord, teknikfientligt.

Facebook är fel

Kan ta att börjar med och för att göra väldigt klart, Nej jag har aldrig använt Facebook och kommer aldrig göra det heller.

 

Med det ur vägen så vill jag skriva om något jag märkt senaste tiden och det är att mer och mer av piratpartiets diskussion har hamnat på Facebook och det är helt enkelt fel. Ok varför kanske folk som använder det undrar.

 

  • Alla vill inte använda Facebook.
  • Facebook är lika illa övervakning som FRA eller DLD om inte värre.
  • Facebook är långt ifrån ett optimalt medel för kommunikation
  • Facebook ligger under amerikans lagstiftning och vi har ingen kontroll över det.
  • Facebook sänder helt fel signal

Alla vill inte använda Facebook.

Det var idag parley i Västerås och jag och flera andra hade nästan missat detta för att inbjudan hade nästan bara gått ut via Facebook. Eller som det kom fram under dagen så finns det flera grupper på Facebook som ängar sig åt beredningsarbete i partiet. I båda fallen så exkluderar man väldigt många person i fallet med parley anmälning var det bara hälften som anmält sig via Facebook. Hälften av piraterna exkluderades, Hälften!

Facebook är lika illa övervakning som FRA eller DLD om inte värre.

Facebook driver idag massiv övervakning. För dem som inte vet det så enligt avtalet du går med på när du skaffar ett konto på Facebook så går du med på att lämna över all ägande rätt över den data som du producerar på siten. Alla bilder på dina barn som du lagt upp på Facebook äger nu Facebook. Facebook använder sedan alla denna information till reklam eller att sälja denna information vidare. Så vad vi gör är faktiskt att vi säljer våran politik till Facebook, är det bara jag som tycker det låter fel?

Facebook är långt ifrån ett optimalt medel för kommunikation

Jag hörde att under dagen hur fantastiskt verktyg Facebook skulle vara och hur användarvänligt. Detta är rent bullshit. Det finns massor med verktyg för att kommunicera och Facebook är inte det optimala. I Facebook så kan information bli helt oöverskådligt precis som Skype också har haft som problem. Men i grunder så allt Facebook är, är en anslagstavla. Det finns så mycket bättre lösningar för att kommunicera så jag tycker definitivt inte att vi ska nöja oss med hur det är just nu.

Facebook ligger under amerikans lagstiftning och vi har ingen kontroll över det.

”Face it” Facebook ligger i USA och lyder under Amerikansk lagstiftning vi har inte ett skit att säga till om vilka spelregler de ska gälla under hur mycket vi än vill det.

Facebook sänder helt fel signal

Piratpartiet vill förändrar samhället så att man inte ska behöva övervakas samtidigt så kräver vi av medlemmarna att för att vara med i diskussion så måste man gå med på att man övervakas. Någon som missat ironin här? På bara den punkt faller hela iden att använda detta verktyg. Tänk er bara när våra politiska motståndare får nyss om detta? Hur i helvete ska vi kunna försvara det, det strider mot våra värderar men ändå använder vi det.

Som jag tog upp tidigare idag. Tänk dig en värld där slavarbete fortfarande var lagligt. Du skulle vara i mot det right? Ok vad gör vi jo vi köper slavar för att driva våran politiska fråga. Det är ju helt upp mot vägarna så tokigt är det.

Att använda Facebook som primärt kommunikation verktyg är helt fel, så är det bara punkt.

Avskaffa praktikplatserna

Idag så är faktiskt slavhandel tillåtet, det har namnet praktik. Visst det är inte lika grymma förhållanden som under romartiden eller kolonitiden i Amerika. Men faktum är att folk fortfarande jobbar gratis. Det har massor med nackdelar med praktik som inte alltid kommer fram. T.ex. så skaffar sig vissa arbetsgivare gratisarbetare istället för att anställa en betald person. Detta konkurrerar ut jobben som skulle kunnat gått till någon istället för de som behöver dem. Det orsakar dessutom en inflation på de arbetslösa eftersom någon som gjort X antal gratis jobb får förtur så tvingar det fram att nästa person i ledet också ska arbeta gratis innan den kan får ett jobb. Det vi gjort nu är att kastat bort X antal jobb utan att det blivit bättre för någon (utom arbetsgivaren).

Ungdomsarbetslösheten är väldigt stor idag, allt fler unga får svårare att skaffa sig jobb, flytta hemifrån och bli ekonomiskt stabila. Det är normalt idag att folk är 25 år gammal och att de varken har jobb eller bostad. Detta skapar inte stabilitet utan mer osäkerhet, så därför är vårt förslag att sådana praktikplatser upphör. Om arbetsgivarna vill ha arbetare är det bäst att de anställer en person, istället för att utnyttja gratis arbetare.

Att ta upp denna fråga skulle kunna ta stämpeln från Piratpartiet att vi vill att allt ska vara gratis och att vi faktiskt tar tag i en de vanligast frågor som kommer upp under valen, jobben.

Om du vill kommentar gör det på bredding bloggen

 

Bekräfta lagar

Idag så klubbas en hel del dum och helt verkningslösa lagar igenom ett exempel på det är datalagringsdirektivet som gick igenom för några månader sen. Det är ett stort problem idag att få bort idiotiska eller helt verkningslösa lagar. Man brukar ju säga att för att man ska lära sig måste man få begå misstag och det borde även gälla lagstiftningen. Allt blir inte alltid så bra som det var tänkt från början.

Det jag förslår är att när en lag klubbas igenom så måste denna lagen bekräftats om 4 år (en mandat period senare). Tills att lagen har bekräftat ska det då fungera precis som vanligt med lagen men om den inte bekräftas efter 4 år så upphävs den automatiskt. Förutom att det get tid för motståndare att samla statistik (eller annan data) om hur dum denna lagen är medan den är verkning så ger det också utrymme för folk att rösta bort politikerna som gick igenom med denna lagen.

Idag så spelar det inte så stor roll vad politikerna lovar innan valet eftersom när de väl är inne kan du inte göra så mycket åt det ändå. Men med detta förslag så ger det utrymme för folket att faktiskt göra något åt det innan det är försent och att visa att politiker som bara sitter och valfläskar inte kommer tolereras.

Om du vill kommentar gör det på bredding bloggen

Avskaffa syslöjd och träsläjd och inför datorkunskap

Idag så har man både trä och syslöjd i grundskolan som är obligatorisk och väldigt utdaterande ämnen som tillhör 1900-talets tidiga början. Dessa ämnen fanns med då för att behovet fanns för dessa ämnen, idag o andra sidan så är det väldigt få som bygger sin egen stol eller syr sina egna byxor det är helt enkelt inte ett ämne som alla behöver lära sig och av den anledningen borde de inte vara obligatoriska längre. Däremot finns det ett ämna som är väldigt aktuellt idag, hela samhället är idag byggt runt många olika IT-system och tekniker men som täcks väldigt dåligt i grundskolan.

Jag förslår att vi borde driva en linje att ersätta trä och syslöjden med datorkunskap. Det är också väldigt viktigt när man ger denna utbildning att man inte bara går igenom hur Microsoft Word och Windows fungerar. Det finns många alternativ och lärarna bör därför åtminstone visa upp alternativen i skolan istället för att låsa sig vid en produkt.

Förutom detta så bör kursen gå lite djupare än att bara visa hur man klicka på olika saker. Kursen bör gå igenom hur internet fungerar, lära eleverna enklare sätt att göra webbsidor så som html och även en bit på hur dator fungerar hårdvarumässigt.

När hela samhället redan gått över till en IT era så sitter skolan fortfarande och låsas att året är 1980 och att dator är inget vanligt folk använder, detta bör åtgärdas snarast.

 

Om du vill kommentar gör det på bredding bloggen

Ung pirat Politisk konferens dag 2

Det var mycket som hände under andra dagen ville helst skrivit detta samma dag men det gick inte riktigt hade mycket annat att stå i såhär runt jul, bättre sent än aldrig. Dag två handlade om rättssäkerhet och något riktigt intressant som kom upp var konsumtionsdomstol. Det skulle vara en domstol som då granskar lagar och kan ogiltigförklaras om de bryter mot grundlagen på så sätt skulle aldrig lagar som IPRED och Datalagringsdirektivet kunna komma igenom systemet. De flesta höll med om att detta var en bra ide det de flesta inte höll med om var hur man skulle tillsätta folk i denna domstol det kom en hel del förslag.

*Tillsätts av riksdagen

*Tillsätts av folk val.

*Experter(jurister)

*Tillsätts av länsting eller EU parlamentet.

*Hovrätten skickar några få utvalda som riksdagen väljer bland.

*Kombinera några av alternativen.

Som man märker fanns det en hel del olika förslag personlig skulle jag vilja se folk val om dessa platser om detta blev verklighet men att de tillsätts av länsting är också lite lockande då det sätter mer fokus på det lokala styret än vi har idag.

 

Punkt två som jag deltog i var skydd för privatperson mot företag. Online är det ibland bristfälligt och det märkt när du måste skriva på avtal lång som böcker för att få använda mjukvara eller att hamna utanför. Idag har privatperson ytterst lite att säga till om dessa avtal. Ett bra exempel på detta som kom upp under diskussion är att om du köper en dator idag får du Windows med och vill du inte ha Windows måste du lämna tillbaka hela datorn.

 

Jag hamnade även i en intressent diskussion om sjukvården som piratpartiet kunde driva, det var något kommun som försökt driva detta. Dock kunde jag inte hitta något om detta på internet (googlade en hel del) och har glömt namnet på kommunen. Någon kanske kan hjälpa mig lite på om ni vet vilken kommun.

 

Idag så brukar du med jämna mellanrum besöka både tandläkare och en vanlig läkare för att kolla att allt står rätt till men du besöker inte en psykolog eller kurator på samma sätt. Om du istället fick gå till en kurator med jämna mellanrum i skolan så kanske folk som annars inte skulle våga gå ditt få en chans att prata om sina problem. På samma gång ser man till att stärka skyddet hos psykolog eller kurator så att de inte har anmälnings plikt när de får kunskap om ett brott. Utan ett sådan skydd kan person inte lite på dem med information och går då utan hjälp, är det inte bättre att psykolog/kurator får möjlighet att försöka göra något åt problemet så att person kan må bättre och förmodligen sluta begå brott. Men förutom detta så kanske detta skulle sänka mobbningen i skolan när de barn som har problem kan be om hjälp.

 

Konsutiondomstol

*inskrivit i grundlagen.

*ogiltighets förklaga lagar

*Tillsättas på olika sätt

*Direkt val

*av riksdagen

*experter.

 

Utdrag från belastningregistet

*Bör bara vara relvant för jobbet.

 

Polisen

*Bör tillsättas av en oberonde orgination.

 

Sjukvård

*Årlig psykisk kontroll.

 

Privatpersoner mot företag

*grundläggande skydd

*det får inte finnas onödiga tekniska hinder.

*När mjukvara sälja ska källkoden lämnas in och när de lägger ner support ska källkoden släppas.

*Det ska vara lagligt att bryta DRM

*Om man köpt en produkt ska man ha full rätt att ladda ner den.

 

Bredband

*fiber till alla

*gräva fiber när man lägger ner något annat.

Steve jobs, en galen man

Steve jobs dog för ett tag sen av cancer. Men när han dog så tycks alla ha glömt allt elände denna manen har ställt till med. Nu efteråt när han släppt en biografi avslöjas det att denna manen var villig att gå till kärnvapenkrig för att stoppa Android! Och det värsta är att ingen tycks ens reagerar på hur långt denna galna manen ville gå för sin egen stolthet, inte ett ord om det i någon tidning.

 

Android brott var att den hade liknade funktion som fanns i Iphone. Det är totalt omöjligt att göra en mobil utan att funktioner liknar andra mobil. Det är bara galet att Apple kan ta patent på en så grundläggande funktion som att kunna scroll i mobilen.

 

Tragiskt.

Facebooks övervakning

Facebook tas upp gång på gång om hur mycket de övervakar folk. Senast var det P1. I intervjun så tar de upp hur Facebook förändar inställning hela tiden och lägger in ny information att dela ut som är på som standard. Men även att information inte går att radera på Facebook. Nu påstod en representerat för Facebook att information visst går att radera.

Jag vill framföra att att även fast de påstår att information går att ta bort tvekar jag starkt på att den verkligen försvinner. Särskilt inte när man kan återskapa borttagna konto, för om det är möjligt att återskapa dem så kan de ju inte vara borttagna eller hur? Facebook är som ett stort monster som bara växer ju mer folk matar det (detta fall med information) För även om du inte är med på facebook så kan de samla in information om dig via din vänner eller annat folk du känner. Förutom det så finns det ofta koppling mellan facebook och andra siter på internet som har Facebook plugin, där de får information från.

 

Personligen såg jag Facebook för vad det var från början och har aldrig använt det, jag har heller inga tankar på att göra det. Det har gått så långt att jag tror att det skulle behöva en öppen statlig utredning om hur Facebook faktiskt fungera. Men än så länge är mitt bästa tips att inte använda det och ifall du gör det sluta med det. Installera även noscript (firefox) eller motsvarande plugin så att du kan blocka Facebook på andra sidor som har det inlagt.