Config ejabberd under Ubuntu 13.04 to use mysql

I wrote this guide on how to config ejabberd under Ubuntu 13.04 to use mysql because there was little to no (updated) info out there so if someone want to do the same they will not have to find the solution by trial and error.

Ok so how do you config ejabberd to use. That is relatively easy.

Comment out this line.

{auth_method, internal}.

And remove the commants on this line and add your info

{auth_method, odbc}.

{odbc_server, {mysql, "localhost", “database-name”, "database-user", "database-password"}}.

Don’t try to restart ejabberd this is what I tried to do here and it locked itself in a sort of undead stat. I had to reboot the machine to get it to start again.

The problem is that the repository for ubuntu does not have the modules compiled for mysql use in ejabberd. fortunately someone kind had compiled it and uploaded a deb file for you to just install.

http://stefan-strigler.de/2009/01/14/ejabberd-mysql-drivers-for-debian-and-ubuntu/

Next you need the scheme for the database (ejabberd will not generate the table themselves). All links I found was outdated but when I looked in the git repository it was fairly easy to find. Here is the link.

https://github.com/processone/ejabberd/blob/master/sql/mysql.sql

Almost done now you need to add the admin user like normal setup.

Run this command and change it to your values.

sudo ejabberdctl register admin localhost password

Then change this to the user you created

{acl, admin, {user, "admin", "localhost"}}. 

{hosts, ["localhost"]}.

Last restart ejabberd

 sudo service ejabberd restart

You are now done.

If any of the links are down I made mirrors of them here

ejabberd-mysql-20090114_1-2_all

mysql

Öppen källkod störst bland webbläsare

Firefox är nu den största webbläsaren i Europa. Det är kul att se att Firefox har växtit från nästan obefintlig till den största webbläsaren på marknaden på så kort tid. Det är kul också att se att de flesta människor i Europa kan se fördelarna med öppen källkod och inte accepterar vad som helst.

Därför håller nu IE (Internet Explorer) på att dö ut och ser till att webben än en gång kan användas av flera plattformar också. En av de viktigaste anledning till att folk inte gör över till Linux är att programmen som man brukar använda inte funkar på Linux eller inte funkar fullt ut. Därför när webbläsare så som Firefox växer sig stor så göra det också lättare för folk att gå över till Linux även om webbläsaren inte är allt så är det en bra bit på vägen. Jag anser att spel är det viktigaste att få över till Linux för att få det att funka men det är ett helt annat ämne.

Firefox är en fantastisk webbläsare, förutom att den tar upp konkurrensen mot IE med öppen källkod var Firefox först med plugin in webbläsare. Idag finns det näst till oändligt antal tillägg vilket IE idag knappt stöder. Jag kan nämna massor med anledining till att använda firefox istället för IE men tänker inte göra det här.

De flesta insatta i ämnet vet hur hänsynslöst Microsoft utnyttjade sitt monopol på marknaden förut så jag är glad att se att IE försvinner dock hoppas jag bara att Mozilla inte drabbas av hybris. För med så öppen marknad som det är idag kan kunderna lätt vända håll.