Tack för förtrondet

Jag har just blivit vald till ordförande för östra distrikt jag vill tacka östra distrikts medlemmar för det förtroende ni har lagt på mig och jag ska göra mitt yttersta till att leva upp till. Jag hade vision om vad östra distrikt som jag kommer att jobba med. Jag kommer att försöka bättra på östra distrikts styrelsens kommunikation både internt och externt. Detta är jätte viktigt för att det ska fungera och anser att vi måste bli bättre på det.

Också vill jag säga att om verksamhetsplan godkänns imorgon så kommer jag att arbeta med prioritet till att vi får ihop lan (blev ej av) och bal nästa år samt att vi utbildar medlemmarna i distrikt.

Tack för förtroendet igen.

Röstning om att bryta mot stadgar

Distrikt kongress pågår just nu och det är val till ordförande så kommer fråga upp att bryta mot stadgarna för att välja en ordförande som bor utanför distrikt. Självklart blir det oavgjort och frågan kommer upp hur vi ska göra. Stadgarna säger att man ska lotta frågan res om att bryta stadgarna igen med en ny röstning men det slås ner och lottning leder till nej.

Så det kan gå ibland.